VIL DU VÆRE MED?

Her kan du blive medlem af Foreningen Musikbevægelsen af 2019 - en forening for kvinder og kønsminoriteter med tilknytning til det danske musikmiljø. Foreningen arbejder for øget diversitet og ligestilling i branchen gennem netværksskabende arrangementer.


Ordinært medlemsskab

Det årlige kontingent er 200 kr. og giver gratis adgang til foreningens arrangementer. Kontingentet går til at dække udgifter i foreningen, som er vanskelige at søge penge til fx drift af hjemmeside, bankgebyrer etc. Du betaler ved tilmelding og derefter automatisk én gang årligt den følgende 1. marts i næste kalenderår via Mobile Pay Subscriptions. Så snart vi har modtaget din indbetaling, er du aktivt medlem og stemmeberettiget til generalforsamlingen.


Støttemedlemsskab
Støt os med 100 kr. årligt og vær med til at sprede god energi. Er du cis-mand, er du meget velkommen i foreningen som støttemedlem. Denne type medlemsskab giver ikke stemmeret til generalforsamlinger. Repræsenterer du en virksomhed eller forening, som ønsker at støtte foreningen, så send os gerne en e-mail.


Nyhedsbrev og medlemsbetingelser

Som medlem, tilmeldes du automatisk foreningens nyhedsbrev. Dette kan nemt afmeldes igen, hvis du ønsker det. Læs alle medlemsbetingelser, samt vedtægter og forretningsorden her.