HVEM ER VI?

Foreningen Musikbevægelsen af 2019 udsprang af det online fællesskab der opstod først gennem en chat og sidenhen en facebookgruppe i sommeren 2019. En voksende gruppe kvinder og kønsminoriteter fandt sammen om at være minoriseret og tildels diskrimineret i den danske musikbranche og besluttede at holde sammen og bakke hinanden op. Siden 2019 er facebookgruppen og fællesskabet vokset til 2700 medlemmer og der er opstået en masse smukke initiativer, så som rækkevis af debatarrangementer e.g. Grown Up Gold, KØN MUSIK,  talrige nyhedsartikler + debatter og interviews der har sat fokus på ligestillings -emner. Podcasts (Kan Venus Synge + Uhørte Frequenzer) og Writingcamps. Kollegaer har mødt hinanden og spillet med hinanden, skabt arbejde, givet sparring og indledt samarbejder. De fleste kan være enige om at Musikbevægelsen af 2019 har været og fortsat er en kæmpe gave ikke kun for de kvinder, transpersoner og ikke binære der har et virke i musikkens verden, men også for den branche der gerne vil have et mere repræsentativt og ligestilllet musikmiljø og kulturliv. 


Selve Foreningen Musikbesvægelsen af 2019 eksisterer for på organiseret vis at kunne tage del i, støtte og selv fremme de mange gode ligestilings initiativer der findes og som sprudlende er på vej og for at skabe et netværk for mennesker i musikbranchen der har brug for mere ligestilling. Det gør vi ved at facilitere forskellige initiativer som kan styrke netop lige rettigheder, muligheder og pligter i branchen. Disse initiativer indebærer debatter, sammenkomster, writingcamps, medlemsweekender, talks og konstruktiv omtale i medierne.


Vi tror på, at vi ved at styrke fællesskabet, kan skabe den nødvendige opbakning og handlekraft der skal til for at ændre den skævvridning der er i den danske musikbranche, når det kommer til repræsentation af køn, etnicitet, alder, seksualitet og handicap.


Vi opfordrer alle, inklusiv os selv, til at være opmærksomme på at både tale og handle på inkluderende vis, således at vi sammen kan ændre den repræsentation der er i den danske kultur. Bred repræsentation giver et omfavnende og bredt kulturliv - lad os alle give hinanden gode forbilleder at se op til.MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 2023 - 2024


 • Signe Tobiassen (Forperson)

 • Rikke Østergaard (Næstforperson)


 • Lucille Vinkel (Kasserer)

 • Dina Fie Lorentzen


 • Johanne Buus


 • Pernille Leeloo Ottosen


 • Mette Dahl Kristensen (udtrådt)


 • Monica Vejgaard (udtrådt)
   
 • Stine Liebman