Om foreningen

Musikbevægelsen af 2019 er en non-profit forening for kvinder og kønsminoriteter med virke i den danske musikbranche. Vi arbejder for ligestilling, lige adgang, synlighed samt lige aflønning m.m. for alle i den danske musikbranche.

Vi ønsker at styrke netværket vores medlemmer imellem. Vi ønsker at bygge bro mellem vores medlemmer og gatekeepers i musikbranchen, og vi ønsker at skabe flere samarbejder med og søge medindflydelse i de danske musikorganisationers køns- og diversitetspolitiske dagsordner.

Det gør vi først og fremmest gennem tilbud om professionelle, oplysende, fagligt styrkende og relationsopbyggende arrangementer og netværksaktiviteter for vores medlemmer

Foreningens historie

Foreningen Musikbevægelsen af 2019 udsprang af det online fællesskab der opstod først gennem en chat og sidenhen en facebookgruppe i sommeren 2019. En voksende gruppe kvinder og kønsminoriteter fandt sammen om at være minoriseret og tildels diskrimineret i den danske musikbranche og besluttede at holde sammen og bakke hinanden op.


Siden 2019 er facebookgruppen og fællesskabet vokset til mere end 3. medlemmer og der er opstået en masse smukke initiativer, så som rækkevis af debatarrangementer e.g. Grown Up Gold, KØN MUSIK, talrige nyhedsartikler + debatter og interviews der har sat fokus på ligestillings -emner. Podcasts (Kan Venus Synge + Uhørte Frequenzer) og Writingcamps. Kollegaer har mødt hinanden og spillet med hinanden, skabt arbejde, givet sparring og indledt samarbejder.


De fleste kan være enige om at Musikbevægelsen af 2019 har været og fortsat er en kæmpe gave ikke kun for de kvinder, transpersoner og ikke binære der har et virke i musikkens verden, men også for den branche der gerne vil have et mere repræsentativt og ligestilllet musikmiljø og kulturliv.


Selve Foreningen Musikbesvægelsen af 2019 eksisterer for på organiseret vis at kunne tage del i, støtte og selv fremme de mange gode ligestilings initiativer der findes og som sprudlende er på vej og for at skabe et netværk for mennesker i musikbranchen der har brug for mere ligestilling. Det gør vi ved at facilitere forskellige initiativer som kan styrke netop lige rettigheder, muligheder og pligter i branchen. Disse initiativer indebærer debatter, sammenkomster, writingcamps, medlemsweekender, talks og konstruktiv omtale i medierne.


Vi tror på, at vi ved at styrke fællesskabet, kan skabe den nødvendige opbakning og handlekraft der skal til for at ændre den skævvridning der er i den danske musikbranche, når det kommer til repræsentation af køn, etnicitet, alder, seksualitet og handicap.


Vi opfordrer alle, inklusiv os selv, til at være opmærksomme på at både tale og handle på inkluderende vis, således at vi sammen kan ændre den repræsentation der er i den danske kultur. Bred repræsentation giver et omfavnende og bredt kulturliv - lad os alle give hinanden gode forbilleder at se op til.

Foreningens bestyrelse

Pernille-Leeloo Ottosen Bach - forperson
Pernille-Leeloo har været bestyrelsesmedlem i Musikbevægelsen af 2019 siden 2023.
Pernille-Leeloo er udøvende artist, sangerinde og sangskriver. Hun har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix samt Eurovision 2019 og skriver bl.a. musik for Sanne Salomonsen. Pernille-Leeloo er også en del af bestyrelsen i DPA (Dansk Populær Autorer).

Rikke Østergaard - Næstforperson
Rikke har været næstforperson i Musikbevægelsen af 2019 siden 2023.
Rikke er uddannet sangskriver fra Det Jyske Musikkonservatorium, og har arbejdet selvstændigt som sangskriver producer og udøvende musiker siden 2016.
Rikke sidder desuden i bestyrelsen for Autor og for Det Jyske Musikkonservatorium, og i styregruppen for We Make Noise. Hun har også stor faglig viden om og erfaring med normkritisk arbejde og pædagogik, gennem arbejdet som projektleder i Normstormerne.

Lucille Vinkel - kasserer
Lucille har været bestyrelsesmedlem i Musikbevægelsen af 2019 siden 2022
Lucille har været bestyrelsesmedlem de seneste 2 år i Foreningen Musikbevægelsen af 2019.
Hun er forsanger i ”Taken By Juno” og har tidligere arbejdet i større organisationer og startups.
Lucille er uddannet i HD2 Marketing Management & Certificeret Mental Træner. Lucille brænder for at skabe bedre vilkår og ligestilling for kvinder og kønsminoriteter i musikbranchen.

Signe Hede-Tobiassen - Ordinært bestyrelsesmedlem
Signe har været forperson for Musikbevægelsen af 2019 siden 2023.
Signe har en baggrund som bassist i bandet Nelson Can, og er uddannet i Music Management fra Rytmisk Musikkonservatorium. Hun har arbejdet professionelt i mange forskellige faglige felter i musikbranchen herunder radio, pladeselskab, publishing og som udøvende kunstner. Til daglig er hun administrerende direktør i en IT-koncern, der udvikler løsninger til musikundervisning, og som bl.a. driver hjemmesiden musikundervisning.dk

Johanne Buus Andersen - Ordinært bestyrelsesmedlem
Johanne har været bestyrelsesmedlem i Musikbevægelsen af 2019 siden 2022
Johanne er uddannet i klassisk tværfløjte, orkester- og kammermusik fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og Sibelius Akademiet i Helsinki. Desuden sidder hun også i arbejdsgruppen for Vejle Kammermusikfestival og er bestyrelsesleder for Aarhus Folk Festival.
Johanne arbejder særligt med netværksarrangementer for medlemmerne i Aarhus.

Rikke Schlosser - Ordinært bestyrelsesmedlem

Rikke har været bestyrelsesmedlem i Musikbevægelsen af 2019 siden 2024.

Rikke har bl.a. har arbejdet som spillestedsbooker, agent, projektleder, programkoordinator, hostkoordinator samt været med i flere bestyrelser siden 2007. I bestyrelsen for Foreningen Musikbevægelsen af 2019 vil Rikke bringe sine erfaringer med bestyrelsesarbejde og eventplanlægning i spil. Hun vil være med til at drive initiativer, der fremmer vores dagsorden og styrker vores fællesskab i musikbranchen.

Raymonde Gaunoux - Ordinært bestyrelsesmedlem

Raymonde Gaunoux er udøvende musiker og sangskriver. Han har turneret i ind- og udland samt udgivet adskillige album med sit tidligere elektro-pop band Feel Freeze og som soloartist. Raymonde er uddannet fra Musikvidenskab, hvor han har forsket i queer identitet i populærkultur. Han har i mange år advokeret for synligheden af transidentitet i musik og deltager hyppigt i den offentlige debat omkring emnet. Han har mange års erfaring med politisk aktivisme og er en del af organisationen We Make Noise, som underviser kvinder og kønsminoriteter i musikproduktion.

Dina Fie Lorentzen - Suppleant
Dina Fie har været bestyrelsesmedlem i Musikbevægelsen af 2019 siden 2022, og har sin baggrund i krydsfeltet mellem scenekunst og musik. Dina arbejder med musikteater-opsætninger og arbejdet bag scenen med Opera og musicals. Dinas motivation for at sidde i bestyrelsen, er at skabe et bedre netværk kvinder og andre kønsminoriteter imellem. Hun arbejder særligt for flere samlingspunkter samt bedre og tryggere uddannelse for kvinder og andre kønsminoriteter i musik.

Melissa Inya Kakooza - Suppleant
Melissa Inya er autodidakt, anmelderrost sanger og sangskriver. Melissa har gennem de seneste 10 år været aktiv komponist, sangskriver, og solist i både ind og udland. Hun underviser også som sanglære på scenekunst Melissa har været initiativtager til koncertrækker og festivaler under navnet Miss Inya presents.