MEDLEMSBETINGELSER

Indmeldelse

Du melder dig ind i Foreningen Musikbevægelsen af 2019 ved at udfylde formularen på vores hjemmeside og tilmelde dig vores automatiske kontingentbetaling, der foregår via MobilePay Subscriptions. Kun personer over 18 år kan tegne et medlemskab.


Kontakt

Ved tilmelding accepterer du samtidig, at vi må sende dig e-mails, da vores kommunikation primært foregår pr. e-mail og via foreningens facebookside. Både ordinære medlemmer og støttemedlemmer modtager vores nyhedsbrev. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev kan du afmelde dette nemt enten via linket i de e-mails du modtager eller ved at kontakte os på mail@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Ordinært medlemskab

Dit medlemskab er personligt og et krav for at være ordinært medlem er, at du identificerer dig som kvinde, non-binær eller transperson med virke i musikbranchen (både udøvende og folk bag scenen – managers, bookere, etc.). Stemmeret på generalforsamlingerne har gyldige medlemmer af Musikbevægelsen af 2019. Du er gyldigt medlem, når du har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.


Støttemedlemskab

Er du cis-mand og ønsker du at støtte foreningen, kan du vælge at blive støttemedlem. Du betaler derefter 100 kr. årligt i støttemedlemskab. 


Betaling 

Betaling foregår via MobilePay Subscriptions. Første betaling sker i forbindelse med din indmelding. Næste betaling bliver trukket d. 1. marts i det efterfølgende kalenderår og frem til, at du selv melder dig ud af Foreningen og stopper din betalingsaftale i Mobile Pays app,


Årlig generalforsamling

Foreningen er til for dig, og derfor er din stemme vigtig. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, inden 1. maj og varsles 4 uger forinden. Hvis der skal foretages vedtægtsændringer kræver det at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af dem stemmer for ændringerne. 

Hold derfor øje med indkaldelsen og brug din stemme - du vil kunne deltage online.


Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, kan du til enhver tid gøre dette ved at stope dit abonnement i din Mobile Pay App. Har du brug for hjælp til dette, beder vi dig rette henvendelse til Mobile Pays kundeservice.