GENERALFORSAMLING 2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FORENINGEN MUSIKBEVÆGELSEN AF 2019


** OBS! NY LOKATION! **
 

 TIRSDAG 

 25 / 04 / 23 

 kl. 19.00-21.00 


 STED   - NY LOKATION

Vi har flyttet generalforsamlingen til nogle større lokaler og afholder det nu i:

Kulturhuset Indre By

Mødelokale: Plantekassen
Charlotte Ammundsens Plads 3,1359 København


Du kan deltage fysisk og digitalt. Alle afstemninger foregår digitalt. Linket er åbent 15 minutter før start. Tjek ind i god tid. Vi starter præcist.
Det har været et virkelig spændende bestyrelsesår og nu er det igen tid til den årlige generalforsamling. Der er fortsat brug for det vi gør i foreningen, så vi håber, at du har lyst til at deltage.

Hvis du har lyst til at stille op i bestyrelsen, kan du gøre det på forhånd ved at sende os en mail med et billede og 200 anslag om, hvorfor du stiller op, eller du kan sende link til en kort YouTube præsentationsvideo. Alle kandidater vil fremgå af vores hjemmeside. Du kan også melde dig på selve dagen for generalforsamlingen.

Du vil kunne deltage fysisk og digitalt. Alle afstemninger foregår digitalt. Linket er åbent 15 minutter før start. Tjek ind i god tid. Vi starter præcist.

SEND OS EN MAIL


DAGSORDEN


 1. Velkomst – herunder valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse (Bilag 1)
 4. Fremlæggelse af budget (Bilag 2)
 5. Indkomne forslag (Bilag 3+4)
 6. Valg til bestyrelsen der skal vælges
  • 5 medlemmer
  • 2 suppleanter
 7. Valg af kritisk revisor
 8. Eventuelt

Der ligger bilag nederst på siden; regnskab, budget, forslag til generalforsamling og andre praktiske oplysninger og den endelige dagsorden er udsendt per e-mail.

BESTYRELSEN

 • Gry Harrit - ikke på valg
 • Karen Sangvin - udtrådt
 • Stine Liebman - ikke på valg
 • Lucille Vinkel - ikke på valg
 • Monica Vejgaard - på valg
 • Mette Dahl Kristensen - på valg
 • Johanne Buus Andersen - ikke på valg
 • Sara Nigard Rosendahl - udtrådt
 • Anne Eltard - udtrådt


SUPPLEANTER

 • Dina Fie Lorentzen - på valg
 • Raymonde Gaunoux (Ray, han/ham) - udtrådt


KRITISK REVISOR 

 • Nanna Larsen - på valg 

§ 4.4. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed.

§ 4.5. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af dem stemmer for ændringerne.
Hvis 2/3 af forsamlingen stemmer for forslagene men forsamlingen udgør mindre end 2/3 af samtlige medlemmer forelægges ændringsforslagene på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med almindeligt flertal.

§ 4.6. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af op til ni medlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Herudover vælges 2. suppleanter. Suppleanter vælges for en periode på 1 år.