GENERALFORSAMLING 2024

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 

 MANDAG 

29/ 04 / 24 

 kl. 20.00-21.00 


 STED   - ONLINE


Generalforsamlingen foregår online for at sikre alle lige muligheder for at deltage Alle afstemninger foregår ligeledes online - men husk at du kun er stemmeberettiget, hvis du har betalt kontigent for indeværende år. Du betaler kontingent her. Linket er åbent 15 minutter før start. Tjek ind i god tid. Vi starter til tiden.


Vel mødt!


P.S. Nederst på denne side findes dagsorden, vedtægter og bilag.

NB! Bestyrelsen er bekendt med, at der jf. Foreningens gældende vedtægter skal sendes invitationer ud til ordinær generalforsamling senest 4 uger før afholdelse, og beklager dybt at det ikke er overholdt i dette tilfælde. Bestyrelsen beder sig undskyldt. Såfremt et gyldigt medlem af foreningen skulle ønske at protestere mod gennemførelsen af denne generalforsamling med begrundelse i ovenstående, vil bestyrelsen respektere dette og aflyse og udskyde generalforsamlingen. 

Det har været et virkelig spændende bestyrelsesår og nu er det igen tid til den årlige generalforsamling. Der er fortsat brug for det vi gør i foreningen, så vi håber, at du har lyst til at deltage.

Hvis du har lyst til at stille op i bestyrelsen, kan du gøre det på forhånd ved at sende os en mail med et billede og 200 anslag om, hvorfor du stiller op, eller du kan sende link til en kort YouTube præsentationsvideo. Alle kandidater vil fremgå af vores hjemmeside. Du kan også melde dig på selve dagen for generalforsamlingen.

Du vil kunne deltage fysisk og digitalt. Alle afstemninger foregår digitalt. Linket er åbent 15 minutter før start. Tjek ind i god tid. Vi starter præcist.

SEND OS EN MAIL


DAGSORDEN


 1. Velkomst – herunder valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse (Bilag 1)
 4. Fremlæggelse af budget (Bilag 2)
 5. Indkomne forslag (Bilag 3)
  1. Bestyrelsen stiller tre forslag til vedtægtsændringer
  2. Pernille-Leeloo Bach stiller to forslag til vedtægtsudvidelse
 6. Valg til bestyrelsen der skal vælges
  • Op til 4 medlemmer
  • Op til 2 suppleanter
 7. Valg af kritisk revisor
 8. Eventuelt

Der ligger bilag nederst på siden; regnskab, budget, forslag til generalforsamling og andre praktiske oplysninger og den endelige dagsorden er udsendt per e-mail.

BESTYRELSEN

 • Signe Hede-Tobiassen - ikke på valg
 • Pernille-Leeloo Ottosen Bach - ikke på valg
 • Rikke Østergaard - Ikke på valg
 • Mette Dahl Kristensen - udtrådt
 • Stine Liebman - genopstiller ikke
 • Lucille Vinkel - genopstiller
 • Monica Vejgaard - udtrådt 
 • Johanne Buus Andersen - genopstiller
 • Gry Harrit - udtrådt


SUPPLEANTER

 • Dina Fie Lorentzen - på valg
 • Iben Glassow - udtrådt


KRITISK REVISOR 

 • Nanna Larsen - på valg 

§ 4.4. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed.

§ 4.5. Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af dem stemmer for ændringerne.
Hvis 2/3 af forsamlingen stemmer for forslagene men forsamlingen udgør mindre end 2/3 af samtlige medlemmer forelægges ændringsforslagene på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med almindeligt flertal.

§ 4.6. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af op til ni medlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Herudover vælges 2. suppleanter. Suppleanter vælges for en periode på 1 år.