Køn Musik

Netværksaftener for foreningens medlemmer.Foreningen Musikbevægelsen af 2019 afholder årligt fire arrangementer for medlemmerne under navnet Køn Musik.


Vi mødes omkring et oplæg der kan fremme vores kunstneriske virke og ligestillingen i musikbranchen.Se nærmere på

foreningens facebookside.