Generalforsamling 2022


Indkaldelse til:

Generalforsamling i Foreningen Musikbevægelsen af 2019

TID: Onsdag den 27.4.2022  kl.19 – 21

STED: Vibekegade 3, Kbh. Ø.Vi håber meget, at du har lyst til at deltage i den kommende generalforsamling


Du kan deltage fysisk og digitalt. Alle afstemninger foregår digitalt. Linket er åbent 10 minutter før start, tjek ind i god tid, vi starter præcist.


Hvis du endnu ikke er medlem af Foreningen Musikbevægelsen af 2019, så mød endelig op alligevel. Du kan melde dig ind, når du kommer eller er logget ind på mødelinket. Det koster 100,- om året og du kan betale med mobilepay.


MØDELINK


Hvis du har lyst til at stille op i bestyrelsen, kan du melde dig på selve generalforsamlingen og præsentere dig der. Du kan også gøre det på forhånd ved at sende et billede og 200 anslag om hvorfor du stiller op, eller du kan sende link til en kort youtube præsentationsvideo. 


Dagsorden:

  1. Velkomst og fællessang – herunder valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, bilag 1
  4. Fremlæggelse af budget, bilag 2
  5. Indkomne forslag, bilag 3
  6. Valg til bestyrelsen - der skal vælges 4 medlemmer og 2 suppleanter 
  7. Valg af kritisk revisor
  8. Eventuelt


Bilag nr. 1. Årsregnskab 2021

Bilag nr. 2. Budget 2022

Bilag nr. 3. Forslag til vedtægtsændring

Alle bilag og andre praktiske oplysninger ligger på vores hjemmeside https://foreningenmusikbevaegelsen.dk/ .


Bestyrelsen:
Ulla Pihl - udtræder af bestyrelsen
Annelise Witek - udtræder af bestyrelsen
Thit Melanie Berthou - ikke på valg
Pia Christensen - udtræder af bestyrelsen
Mette Dahl Kristensen - ikke på valg
Sofia Hedia Hejslet - ikke på valg
Anne Eltard - på valg


Suppleanter på valg hver år:
Gry Harrit
Karen Sangvin 


Kritiske revisorer:
Nanna Larsen