Hvem er vi?

Foreningen Musikbevægelsen af 2019 er udsprunget af Facebookgruppen Musikbevægelsen af 2019 og arbejder for at skabe ligestilling for kvinder og kønsminoriteter i den danske musikbranche. 


Det gør vi ved at facilitere forskellige initiativer som kan styrke netop lige rettigheder, muligheder og pligter i branchen. Disse initiativer indebærer debatter, sammenkomster, writingcamps, medlemsweekender, talks og konstruktiv omtale i medierne.


Vi tror på, at vi ved at styrke fællesskabet, kan skabe den nødvendige opbakning og handlekraft der skal til for at ændre den skævvridning der er i den danske musikbranche, når det kommer til repræsentation af køn, etnicitet, alder, seksualitet og handicap.


Vi opfordrer alle, inklusiv os selv, til at være opmærksomme på at både tale og handle på inkluderende vis, således at vi sammen kan ændre den repræsentation der er i den danske kultur. Bred repræsentation giver et omfavnende og bredt kulturliv - lad os alle give hinanden gode forbilleder at se op til.BESTYRELSEN


Forperson: Karen Sangvin

karen@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Næstforperson: Ulla Pihl

Ulla@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Bestyrelsesmedlem: Mette Dahl

Mette@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Bestyrelsesmedlem: Annelise Witek

Annelise@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Bestyrelsesmedlem: Sofia Hedia

Sofia@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Bestyrelsesmedlem: Anne Eltard

Anne@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Bestyrelsesmedlem: Rikke Østergaard

Rikke@foreningenmusikbevaegelsen.dk


Suppleant: Pia Christensen

Pia@foreningenmusikbevaegelsen.dk